Tuesday, October 16, 2007

Zasiłki na dzieci

W Irlandii istnieje następująca pomoc państwa dla rodziców dzieci, jak również dla samotnych rodziców:
1. Child Benefit
2. Early Childcare Supplement
3. One-Parent Family Payment

1. Child Benefit - jest to rodzaj zasiłku przysługującego na każde dziecko w wieku do 16 lat, lub do lat 19 - jeżeli w dalszym ciągu uczy się w pełnym wymiarze godzin. Przed wyjazdem z Polski należy się koniecznie zaopatrzyć w pełny odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci), a następnie dokonać tłumaczenia przysięgłego (tłumaczenia przysięgłego dokonuje jedynie uprawniony do tego tłumacz przysięgły).

O Child Benefit należy wystąpić w ciągu 6 miesięcy od: - urodzenia dziecka
- przysposobienia dziecka
- przyjazdu do Irlandii

Istotny jest przyjazd całej rodziny, obojętnie czy jest ona pełna czy też nie.

Wysokość Child Benefit wynosi od kwietnia 2006:

jedno dziecko - 150 euro
dwoje dzieci - 300 euro
troje dzieci - 485 euro
czworo dzieci - 670 euro
pięcioro dzieci - 855 euro
sześcioro dzieci - 1040 euro
siedmioro dzieci - 1225 euro

Jeżeli matka urodziła bliźniaki to przysługuje jej Child Benefit w wysokości 1.5 raza większej niż na dwójkę dzieci. Jeżeli urodziła trojaczki lub czworaczki to Child Benefit jest wypłacany w wysokości dwa razy większej.

Dodatkowo matka wieloraczków dostaje jednorazowy dodatek w wysokości 635 euro. A każda matka lub opiekun dalsze 635 euro gdy dziecko (dzieci) skończą 4 i 12 lat.

Należy zwrócić uwagę, że podanie fałszywych danych skutkuje bardzo wysoką grzywną lub więzieniem do lat 3.

Aby dostać Child Benefit należy udać się do lokalnego Social Welfare Office, z aktem urodzenia dziecka i wypełnić:
- formularz CB1 jeżeli pierwszy raz składamy podanie o Child Benefit
- formularz CB2 jeżeli występujemy po raz kolejny.

Od Child Benefit nie trzeba płacić podatku.


2. Early Childcare Supplement - jest to zasiłek dla rodziców dzieci poniżej 6 roku zycia, wprowadzony dopiero w 2006 roku.
Jest on wypłacany w wysokości 250 euro za każdy pełny kwartał (od urodzenia dziecka lub od sprowadzenia się do Irlandii) wszystkim rodzicom lub opiekunom dzieci poniżej 6 roku życia, którzy otrzymują również Child Benefit. Pełny roczny zasiłek wynosi 1000 euro na każde dziecko. Jeżeli dziecko ukończy 6 lat zasiłek przestaje być wypłacany.

Early Childcare Supplement jest również zwolniony z podatku. Aby otrzymać ten zasiłek nie składa się żadnych podań. Każdy rodzic lub opiekun otrzymujący Child Benefit automatycznie go otrzyma.

No comments: