Tuesday, October 16, 2007

Back to School Clothing & Footwear Scheme, School Books Scheme

Dzisiaj chciałabym napisać nieco o pomocy państwa irlandzkiego w kwestii zakupu mundurków szkolnych i obuwia oraz książek. Szkoły państwowe w Irlandii są "darmowe", co nie znaczy jednak, że nie będziemy musieli ponosić żadnych kosztów związanych z posłaniem dzieci do szkoły. Uczniowie muszą płacić za: książki, opłaty egzaminacyjne, "komitet rodzicielski", mundurki i obuwie. Aby pomóc rodzinom o niskich dochodach w udźwignięciu tych kosztów, które są niemałe, szczególnie przy licznej gromadce dzieci, państwo irlandzkie wprowadziło dwa programy: Back to School Clothing & Footwear Scheme (pomoc w zakresie mundurków i obuwia) oraz School Books Scheme (pomoc w zakresie podręczników).

Back to School Clothing & Footwear Scheme jest to program uruchamiany od 1 czerwca do 30 września każdego roku przez lokalne oddziały HSE (Health Service Executive). Ma na celu dofinansowanie rodziców o niskich dochodach, tak aby mogli ponieść koszty wyposażenia dzieci w mundurki i obuwie szkolne. Rodzic lub opiekun dziecka musi spełniać szereg warunków aby zakwalifikować się do tego programu:

1. Otrzymuje zasiłek z Social Welfare (włączając także Family Income Supplement) albo zasiłek z HSE Area
lub
2. Bierze udział w employment scheme
lub
3. Bierze udział w określonym kursie dokształcającym
lub
4. Bierze udział w Area Partnership Scheme
lub
4. Bierze udział w kursach dla bezrobotnych FÁS, Fáilte Ireland lub LES.

Dochód na tydzień rodziny nie może przekraczać określonych limitów:

Dla dwójki rodziców z jednym dzieckiem - dochód nie większy niż 441.40 euro
z dwójką dzieci - 460.70 euro
z trójką dzieci - 480 euro
z czwórką dzieci - 499.30
dochód zwiększa się o 19.30 euro na każde dziecko powyżej 4.

Dla samotnych rodziców z jednym dzieckiem dochód nie większy niż 314.90 euro
z dwójką dzieci - 336.50 euro
z trójką dzieci - 358.10 euro
z czwórką dzieci - 379.70 euro
dochód zwiększa się o 21.60 euro na każde dodatkowe dziecko powyżej 4.


Back to School Clothing & Footwear Scheme jest wypłacany w w wysokości 120 euro na każde dziecko w wieku od 2 do 11 lat i w wysokości 190 euro na każde dziecko w wieku od 12 do 17 lat. Na "dzieci" w wieku 18-22 lata także przysługuje zasiłek w wyższej wysokości, jeżeli uczęszczają do szkoły w pełnym wymiarze godzin.

Aby zostać zakwalifikowanym do tego programu należy się skontaktować z Community Welfare Officer (CWO) w swoim lokalnym health centre. Jeżeli dostaniemy odmowę możemy się odwołać do Appeals Officer w naszym Health Service Executive Area, podając powody naszego odwołania.


School Books Scheme (pomoc w zakresie podręczników), jest skierowany do rodziców uczniów uczęszczających do państwowych szkół primary i post- primary, którzy mają niski dochód lub doświadczają finansowych trudności.

O tym kto zostanie zakwalifikowany do tego programu decyduje dyrektor szkoły do której uczęszcza nasze dziecko. Generalnie szansę na pomoc mają dzieci których rodzice lub opiekunowie: dostają zasiłek z Social Welfare, mają niski dochód, otrzymują Family Income Supplement, otrzymują Back to School Clothing & Footwear Scheme, doświadczają finansowych trudności związanych na przykład z przedłużającą się chorobą głównego żywiciela rodziny. Jeżeli rodzina posiada medical card nie oznacza to, że automatycznie zostanie zakwalifikowana do School Books Scheme. Dyrektor szkoły ma tutaj pełną dowolność w podjęciu decyzji, które dzieci dostaną pomoc.

Wszelkiej informacji dostarcza dyrektor szkoły do której uczęszcza nasze dziecko, do niego również należy składać podania w tej sprawie.

No comments: