Tuesday, October 16, 2007

One-Parent Family Payment

One-Parent Family Payment - jest to zasiłek przysługujący osobie, która samotnie wychowuje dziecko (dzieci). Nie ma znaczenia czy jest to ojciec czy matka. Osoba starająca się o ten zasiłek może być: wdową, osobą rozwiedzioną, żyjącą w separacji, osobą której małżeństwo zostało unieważnione, osobą niezamężną. Aby otrzymać ten zasiłek należy spełnić liczne warunki, a także jeżeli jest się osobą rozwiedzioną lub niezamężną wystąpić z roszczeniem o alimenty do drugiego rodzica dziecka (ojca lub matki).

Zasady przyznawania:

1. Trzeba sprawować wyłączną opiekę nad co najmniej jednym dzieckiem w wieku poniżej 18 lat, lub w wieku 18 - 22 jeżeli uczy się w pełnym wymiarze godzin.
2. Dziecko (dzieci) muszą żyć z osobą występującą o zasiłek.
3. Rodzic nie żyje w konkubinacie
4. Rodzic zarabia 375 euro lub mniej na tydzień.
5. Trzeba przejść socjalny test uwzględniający: zarobki, inne ewentualne dochody, wartość jakichkolwiek posiadłości innych niż zajmowany dom, posiadane oszczędności, dochody z inwestycji.

Jeżeli żyje się w separacji lub jest się po rozwodzie:
- od chwili separacji musiały minąć co najmniej 3 miesiące
- należy wystąpić o alimenty do partnera
- alimenty są niewystarczające

Jeżeli jest się osobą niezamężną należy:
- wystąpić o alimenty do ojca (matki) dziecka
- być rodzicem wychowującym dziecko

Wysokość One-Parent Family Payment:

Rodzic poniżej 66 lat - 165.80 euro na tydzień
Rodzic w wieku 66 lat i powyżej 66 lat - 182.00 euro na tydzień

Dodatkowo One-Parent Family Payment zwiększa się:

- O 19.30 euro tygodniowo na każde dziecko
- Jeżeli rodzic dziecka jest w wieku 80 lub więcej lat o 10 euro tygodniowo
- Jeżeli rodzic dziecka ma lat 66 lub więcej i żyje na ściśle określonych irlandzkich Wyspach o 12.70 euro tygodniowo

Osoby które zarabiają do 146.50 euro tygodniowo kwalifikują się do One-Parent Family Payment w pełnej wysokości. Natomiast osoby zarabiające między 146.50 a 375 euro na tydzień mają prawo do pomniejszonego One-Parent Family Payment.

O One-Parent Family Payment należy wystąpić generalnie w ciągu 3 miesięcy od zostania osobą uprawnioną. Jeżeli jest się osobą w separacji lub po rozwodzie to w ciągu 6 miesięcy (w separacji należy być co najmniej od 3 miesięcy w chwili wystąpienia o zasiłek).

Aby uzyskać One-Parent Family Payment należy wypełnić w lokalnym social welfare office formularz OFP1. Tam też można uzyskać wszelkie informacje o tym zasiłku.

No comments: