Tuesday, October 16, 2007

Język irlandzki na maturze

Wyjaśniłam (przynajmniej mam taką nadzieję) sprawę z językiem irlandzkim na Leaving Certificate bezpośrednio u źródła, czyli w Departamencie Edukacji i Nauki.

Faktycznie zdawanie tego języka jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów, zarówno na Junior Certificate jak i na Leaving Certificate. Ale są wyjątki:

- uczniowie którzy do 11 roku życia pobierali naukę w Irlandii Północnej lub poza Irlandią;
- uczniowie którzy uczęszczali do primary lub secondary school w Irlandii, następnie przez co najmniej 3 lata uczyli się zagranicą i ponownie zostali zapisani do szkoły w Irlandii, a mają w chwili ponownego zapisu więcej niż lat 11;
- uczniowie z specific learning disability,
- uczniowie z general learning disability.


Swoją drogą według USS (Union of secondary students) wprowadzenie języka irlandzkiego jako obowiązkowego na L.C było poważnym błędem, który skutkuje teraz niechęcią do rodzinnego języka u większości uczniów, a program nauki został określony jako nudny.

No comments: