Tuesday, October 16, 2007

PPS Number dla dziecka

Dziecku przysługuje odrębny od rodziców numer PPS. O PPS Number należy wystąpić dla każdego członka rodziny który przyjechał do Irlandii. O PPS Number występuje się do lokalnego Social Welfare Office. Potrzebne dokumenty to paszport dziecka, dokument potwierdzający miejsce zamieszkania (umowa najmu na nazwisko rodzica) + podpisane oświadczenie, że dziecko z nami mieszka. O PPS Number dla dziecka występuje się od razu: po urodzeniu dziecka w Irlandii albo po przyjeździe dziecka do Irlandii.

No comments: