Tuesday, October 16, 2007

Leaving Certificate Established

Co do ilości przedmiotów zdawanych: na Leaving Certificate Established (czyli najbardziej popularnym) zdaje się "co najmniej" 5 przedmiotów. Na większości uniwersytetów wymaga się na przykład 6 zdanych przedmiotów na odpowiednich poziomach i z odpowiednimi ocenami.

Wszelkie informacje o studiach można wyszukać na stronie: http://www.education.ie/home/home.jsp?pcategory=27173&ecategory=27173&language=EN

No comments: