Tuesday, October 16, 2007

Które dokumenty dziecka wziąć z Polski

NIE, nie musisz tłumaczyć wszystkich świadectw (możesz poprosić w szkole o pisemne potwierdzenie, że dziecko skończyło 2 klasę szkoły podstawowej i to przetłumaczyć). Jeżeli chcesz posłać dzieci do szkół katolickich to koniecznie przetłumacz świadectwa chrztu i komunii. Tłumaczenia oczywiście muszą być przysięgłe.

Z dokumentów zdrowotnych faktycznie potrzebne będą: karta zdrowia dzieci ze szkoły, karta zdrowia dzieci z przychodni (koniecznie z wszystkimi wpisami o przebytych szczepieniach). Jeżeli dziecko cierpi na jakąś chorobę przewlekłą, konieczny jest WYRAŻNY wpis w karcie zdrowia dziecka na jaką chorobę dziecko cierpi (z podaną łacińską nazwą) od jakiego czasu choruje na nią, epikryza (czyli opis choroby i jej przyczyn), oraz podanie nazwy lekarstwa (lekarstw) którymi dziecko było leczone w Polsce łącznie z nazwą chemiczną leku.

No comments: