Tuesday, October 16, 2007

Secondary school

Pisałam już, że obowiązek szkolny w Irlandii dotyczy dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Dzieci po primary school, idą do secondary school w wieku zwykle 12 lat. Drugi poziom edukacji dzieli się na dwa okresy: trzyletni okres (Junior) i dwu lub trzy letni okres (Senior).
Po zakończeniu swojego czasu nauki Juniorzy przystępują do egzaminów: Junior Certificate Examination (jest to odpowiednik dawnej polskiej małej matury). Po jego zdaniu przechodzą do Seniorów. Zdaje się minimum 5 przedmiotów, w tym obowiązkowo trzy podstawowe (angielski, irlandzki i matematykę). Pozostałe egzaminy zdaje się z wybranych przez siebie przedmiotów nauczanych w szkole. Ze zdawania irlandzkiego są zwolnione dzieci, które zaczęły uczęszczać do szkoły w Irlandii po 11 roku życia. Również niektóre osoby mogą na tym etapie zakończyć swoją edukację.

Po zakończeniu okresu nauki Seniorzy zdają: Leaving Certificate Examination. Zwykle zdaje się go między 17 a 18 rokiem życia, jest to odpowiednik matury polskiej. Nie jest konieczne zdawanie języka irlandzkiego, jeżeli ktoś nie chce iść na studia pedagogiczne lub związane z administracją publiczną lub jeżeli zaczął naukę w szkole irlandzkiej po 11 roku życia. Można wybrać rodzaj matury pomiędzy trzema Leaving Certificate Programmes:

1. Leaving Certificate Programme - jest to najbardziej popularny rodzaj matury, zdaje się co najmniej 5 przedmiotów. Dostanie się na studia zależy od ilości punktów uzyskanych na tym egzaminie.
2. Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP) - przypomina maturę zdawaną w technikum, zdaje się 5 przedmiotów w tym dwa zawodowe oraz jeden język obcy. Można później starać się o przyjęcie na studia.
3. Leaving Certificate Applied - nie można studiować, natomiast można chodzić na zajęcia Post Leaving Certificate (odpowiednik szkół pomaturalnych).

Maksymalna liczba punktów uzyskanych na Leaving Certificate Examination to 600. Każdy uniwersytet określa jaka liczba punktów jest konieczna aby dostać się na dane studia. Nie ma już odrębnych egzaminów na studia. Proces rekrutacji prowadzi CAO: http://www.cao.ie/

No comments: