Tuesday, October 16, 2007

Przedmioty nauczania w irlandzkich szkołach

Dzisiaj trochę o tym jakie przedmioty są nauczane w irlandzkich szkołach.


W okresie primary school, 12 przedmiotów:

Irish
English
Mathematics
History
Geography
Science
Visual Arts
Music
Drama
Physical Education
Social, Personal and Health Education
Relationship and Sexuality Education


W okresie secondary, junior (28 przedmiotów):

Irish
English
Mathematics
History
Geography
Latin
Greek
Classical Studies
Hebrew Studies
French
German
Spanish
Italian
Science

Technology
Home Economics
Music
Art, Craft, Design
Materials Technology (Wood)
Metalwork
Technical Graphics
Business Studies
Typewriting
Environmental and Social Studies
Civic, Social and Political Education
Religious Education
Physical Education
Social, Personal and Health Education


Z wszystkich tych przedmiotów można zdawać Junior Certificate oprócz: Physical Education, Social, Personal and Health Education. Religious Education można zdawać lub nie, to zależy od kandydata.

W okresie secondary, senior (34 przedmiotów):

Irish
English
Mathematics
Applied Mathematics
French
German
Spanish
Italian
Russian
Japanese
Arabic
Latin
Ancient Greek
Classical Studies
Hebrew Studies
History
Geography


Physics
Chemistry
Biology
Physics and Chemistry
Agricultural Science
Home Economics
Business
Accounting
Economics
Art
Music
Religious Education
Construction Studies
Engineering
Technical Drawing
Agricultural Economics
Economic History

Wszystkich tych przedmiotów można się uczyć i zdawać na Leaving Certificate na dwóch poziomach: Ordinary (zwykły) i Higher (wyższy). Irlandzkiego i matematykę można się uczyć i zdawać również na poziomie Foundation (podstawowy).Wybór przedmiotów jest jak widać bardzo szeroki i zdecydowanie wykracza poza przedmioty nauczane w polskich szkołach.

No comments: