Tuesday, October 16, 2007

Jaką szkołę wybrać?

Przychodzi taki moment kiedy nasze dziecko kończy 4 lata i wtedy zaczyna się problem... jaką szkołę wybrać?
Pomocy w tym nader trudnym i stresującym przedsięwzięciu może nam dostarczyć strona Department of Education and Science

http://www.education.ie/home/home.jsp?pcategory=10917&ecategory=12016&language=EN


Na stronie tej znajdziemy kompletny, aktualny spis wszystkich 3293 primary school i 741 post-primary school (te ostatnie z podziałem na Vocational, Secondary i Community & Compehensive).

Na stronie tej, po prawej stronie, w Associated Documents znajdziemy także listę prywatnych post primary schools w Irlandii.

No comments: