Tuesday, October 16, 2007

Transition Year Programme

Dzisiaj chciałabym napisać o ciekawej części irlandzkiego systemu oświaty czyli o Transition Year Programme.


Uczniowie irlandzkich secondary schools po zdaniu swoich pierwszych egzaminów (Junior Certificate Examination) a przed rozpoczęciem cyklu seniorskiego, mogą poświęcić jeden rok na Transition Year Programme. Nie ma ta instytucja odpowiednika w polskim systemie oświaty. W skrócie jest to rok nauki, ale nie wlicza się on do 3 letniego cyklu seniorskiego. Jest to czas na osiągnięcie "naukowej dojrzałości", na okrzepnięcie i zastanowienie się co dalej. Kim chcę być, co chcę studiować, z czego jestem dobry, jakie są moje mocne strony. Na to ma odpowiedzieć sobie uczeń podczas tego roku. Uczniowie dalej uczą się pewnych podstawowych przedmiotów, ale mają możliwość zbadania innych, poszerzenia swoich horyzontów, rozwijania umiejętności personalnych. Każda szkoła ma swój Transition Year Programme. Większość uczniów bierze w nim udział, choć zdarza się, że nie wszyscy.

Myślę, że to naprawdę wspaniała inicjatywa, takie umożliwienie młodym ludziom rozeznania siebie, spróbowania się z różnymi zagadnieniami. Na pewno procentuje to później w dorosłym życiu.

No comments: